Breakfast in the desert

namib dessert, namibia dunes, food on tour, namibia tours, dune 45 namibia